ΕΞΕΤAΣΕΙΣ IELTS, TOEFL ΚΑΙ ΤΟΕΙC

Μαθήματα προετοιμασίας για όσους χρειάζονται άμεση πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Κάποιοι έχουν χρόνο, άλλοι όχι. Κάποιοι θέλουν γρήγορα, άλλοι αργά. Όλοι θα βρουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα

PRE-JUNIOR

Με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο αρχίζουμε το ταξίδι μας στα Αγγλικά