Αξίες και όραμα

Ο μαθητής

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα πιστεύουμε ότι κάθε μαθητής είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Δεν υπάρχει μία συνταγή κατάλληλη για όλους ούτε ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους.  Εμείς προσπαθούμε πάντα να κατανοούμε και να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας στις ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες κάθε μαθητή.  Όμως, η μοναδικότητα μπορεί και πρέπει να εντάσσεται στην ομαδικότητα.  Άλλωστε, οι ξένες γλώσσες αποτελούν τρόπο επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και δεν είναι απλώς ένα γραπτό διαγώνισμα με ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σωστά.  Το σύστημά μας είναι δομημένο έτσι ώστε να δουλεύουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αλλά σεβόμενοι το κάθε άτομο που απαρτίζει αυτή την ομάδα.

Η οικογένεια

Η στενή συνεργασία και η αμφίδρομη επικοινωνία των δασκάλων με την οικογένεια κάθε μαθητή είναι εξαιρετικά σημαντική.  Όλοι έχουν τον ρόλο τους στην διάπλαση των παιδιών και εφόσον οι ρόλοι αυτοί λειτουργήσουν αρμονικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους τα κέρδη είναι τεράστια.  Η επικοινωνία μας με την οικογένεια γίνεται τόσο μέσα από τις γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών όσο και με την ενθάρρυνση που δίνουμε στους γονείς να έρχονται και να συνομιλούν με τους διδάσκοντες όσο το δυνατό συχνότερα.  Η οικογένεια μπορεί να συμμετάσχει στην μαθησιακή διαδικασία, έστω και αν οι γονείς δεν γνωρίζουν καθόλου την ξένη γλώσσα.  Εφόσον το επιθυμούν, εμείς προτείνουμε τρόπους στους γονείς να εμπλακούν ενεργά στη μελέτη και προετοιμασία των παιδιών τους.

Η ομάδα

Βασική μας αρχή είναι ότι μαθαίνουμε καλύτερα όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του.  Μέσα στην τάξη επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων, διδάσκουμε τους άλλους από τα λάθη μας.  Παρακινούμε ο ένας το άλλον, ανεβάζουμε τον πήχη για όλους, δουλεύουμε όλοι για όλους.  Ο δάσκαλος βρίσκεται στη μέση αυτής της διαδικασίας όχι μόνο σαν εκπαιδευτής, αλλά ως συντονιστής, αρωγός και μέτοχος και αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.

Οι δάσκαλοι

Οι διδάσκοντες στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα, δεν είναι απλώς διδακτικό προσωπικό.  Είναι πολύτιμοι συνεργάτες, δικοί μας και δικοί σας.  Εργάζονται κάτω από ιδανικές συνθήκες και έχουν απεριόριστη στήριξη από την διεύθυνση έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται αποκλειστικά εκεί που πρέπει: στο παιδί σας.

Η συνεχής βελτίωση

Μέσα στην εποχή των συμβιβασμών, του εφησυχασμού και της μετριότητας που διανύουμε, εμείς στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα έχουμε επιλέξει μία διαφορετική πορεία.  Θέλουμε, οι δάσκαλοι και οι μαθητές, να είμαστε οι καλύτεροι σε οτιδήποτε κάνουμε.  Αριστεία για εμάς δεν είναι ούτε τα “εικοσάρια” ούτε τa πτυχία και οι πιστοποιήσεις.  Αριστεία είναι να ξέρεις ότι συνεχώς προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος και να ξεπερνάς τον εαυτό σου.  Να τολμάς να βγεις από την ζώνη της άνεσης και να δοκιμάσεις να ανέβεις ένα σκαλοπάτι παραπάνω.