ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ (εφεξής ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ) δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται κανενός είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

COOKIES

Το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ χρησιμοποιεί στην παρούσα ιστοσελίδα «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
1. Για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
2. Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση πηρωμών

Περαιτέρω, το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ χρησιμοποιεί «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
1. Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
2. Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
3. Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

Το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά του cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη.  Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγει το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ από την χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας skouras-languages.gr τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται εντός της ιστοσελίδας, τότε ρητά συγκατατίθεστε στην αποθήκευση στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας μας της διεύθυνσης email του αποστολέα, του μηνύματος και όσων προσωπικών δεδομένων αυτό περιλαμβάνει, για όσο καιρό κρίνουμε απαραίτητο και πάντως όχι πλέον των 6 μηνών.  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά προς απάντηση του μηνύματός σας και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.  Κανένα προσωπικό δεδομένο χρήστη δεν κοινοποιείται από την εταιρεία μας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών είναι διαθέσιμη για χρήση αποκλειστικά από ενήλικες σπουδαστές ή γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων σπουδαστών του ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ.  Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ήδη συναινέσει στους όρους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ μέσω της σύμβασης φοίτησης που έχουν υπογράψει με το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ, η οποία υπερισχύει οποιουδήποτε όρου της παρούσας ιστοσελίδας.