ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΑΝΙΛΗ 5, 11744, ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 082532664

ΔΟΥ: ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 2300633

Aρ. ΓΕΜΗ: 068615803000