Προγράμματα για μαθητές

Ξένες γλώσσες για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

Πρόκειται για το “κλασσικό” πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι δομημένο κατάλληλα για παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

  • Ρυθμός της ύλης, προσαρμοσμένος στις μαθησιακές δυνατότητες της κάθε ηλικία.
  • Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών έχει μελετηθεί ώστε να ολοκληρώνεται πριν τις κρίσιμες τάξεις της Β’ και Γ’ Λυκείου.
  • Τα μαθήματα και οι υποχρεώσεις μελέτης δεν επιβαρύνουν το ήδη φορτωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των παιδιών,
  • Οι ώρες μαθημάτων και οι ώρες μελέτης είναι αρκετά συμβατά με άλλες δραστηριότητες όπως 2η ξένη γλώσσα, αθλοπαιδιές, μαθήματα κτλ.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε γλώσσα:
Αγγλικά     Γαλλικά     Γερμανικά