Το πρόγραμμα σπουδών στα Αγγλικά έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξοδεύουν οι μαθητές περισσότερο χρόνο από όσο πραγματικά χρειάζεται για να επιτύχουν τα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας.  Στις μικρές ηλικίες, όταν χτίζουμε τις βάσεις, η ύλη προχωρά αργά, μεθοδικά και με πολλές επαναλήψεις.  Από την Bsenior και έπειτα, όταν πλέον οι βάσεις είναι γερές, επιταχύνουμε και έχουμε την δυνατότητα να γλυτώσουμε από 1 έως 2 έτη σπουδών, συγκριτικά με άλλα ΚΞΓ.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκούρα:

Ηλικία Τάξη σχολείου Τάξη Αγγλικών Επίπεδο CEFR Πιστοποίηση
5 Νήπιαγωγείο Pre-School
6 Α’ Δημοτικού Pre-Junior
7 Β’ Δημοτικού A junior – 
8 Γ΄  Δημοτικού B junior – 
9 Δ’  Δημοτικού A senior Α1
10 Ε’  Δημοτικού B senior Α2
11 Στ’  Δημοτικού C senior A2+/B1-
12 Α’ Γυμνασίου Threshold B1/B1+ PET , BCCE, ESB-B1
13 Β’ Γυμνασίου Vantage Β2 FCE, ECCE, ESB-B2
14 Γ’ Γυμνασίου Proficiency C1/C2 CAE, ALCE
15 Α’ Λυκείου Proficiency C2 CPE, ECPE

Η προτεινόμενη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί σας τα Αγγλικά (Α junior) είναι η 2α ή 3η Δημοτικού. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις First Certificate (Lower) πριν το Λύκειο.

Το σχολείο μας προσφέρει:

  • Έμπειρους Έλληνες και ξένους καθηγητές απόφοιτους πανεπιστημίου και κατόχους Proficiency
  • Σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων
  • Δωρεάν διανομή βοηθητικών φυλλαδίων και επιπλέον ασκήσεων
  • Τακτικά διαγωνίσματα και συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή
  • Άνετο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με όλο το προσωπικό πρόθυμο να προσφέρει κάθε βοήθεια σε όλους τους μαθητές
  • Μεγάλη παράδοση επιτυχιών στις εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα διπλώματα των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan
  • Προσιτά και ανταγωνιστικά δίδακτρα