Α, Β & C senior (Επίπεδα Α1+, Α2 και Β1)

Γινόμαστε αυτόνομοι στα Αγγλικά

Ο κύκλος Senior περιλαμβάνει 3 έτη μαθημάτων.  Με την ολοκλήρωσή του οι μαθητές είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό αυτόνομοι χρήστες της γλώσσας, σε επίπεδο γλωσσομάθειας B1-. Συνεπώς, έχουν πλέον όλες τις απαραίτητες γνώσεις βάσης ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.  Το πιο σημαντικό όμως είναι πώς με την ολοκλήρωση του κύκλου Senior, τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα, με μεγάλο βαθμό αυτονομίας για επικοινωνία σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, ενώ θα έχουν θέσει τις σωστές βάσεις για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδό τους τα επόμενα χρόνια.

Τα προτερήματα της μεθόδου μας

 • Ξεχωριστά μαθήματα γραμματικής, ώστε να διδαχθούν με λεπτομέρεια και πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση οι κανόνες και οι εξαιρέσεις τους
 • Έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, από το πρώτο κιόλας μάθημα
 • Προσεκτικά δομημένη και καθοδηγούμενη προετοιμασία συγγραφής γραπτών εργασιών
 • Η επικοινωνία μέσα στην τάξη γίνεται κυρίως στα Αγγλικά στην A και Β senior και μόνο στα Αγγλικά στην C senior.
 • Συχνά διαγωνίσματα και τεστ ώστε οι μαθητές να αποκτούν εξοικείωση και οι γονείς να έχουν σαφή εικόνα της προόδου

Κύριοι στόχοι

 • Να μάθουμε όλη τη βασική δομή της γλώσσας και να έχουμε την ευχέρεια να εκφραστούμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να κάνουμε υποθέσεις και ευχές, να μεταφέρουμε τα λόγια κάποιου τρίτου και να εκφέρουμε συγκεκριμένα και αφηρημένα νοήματα
 • Να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας με σχεδόν όλες τις λέξεις και φράσεις του καθημερινού λόγου
 • Να κατανοούμε αλλά και να γράφουμε με άνεση συνεχώς μεγαλύτερα κείμενα επάνω σε καθημερινή θεματολογία
 • Να κατανοούμε και να συμμετέχουμε σε διαλόγους καθημερινής θεματολογίας με άνεση και αυτοπεποίθηση
 • Να μιλάμε με σωστή άρθρωση και εκφορά ώστε να γινόμαστε κατανοητοί

Συμπληρωματικοί στόχοι

 • Να μάθουμε σωστή προφορά και τονισμό της φωνής
 • Να σκεπτόμαστε όλο και περισσότερο “αγγλικά” και σταδιακά να βασιζόμαστε λιγότερο στην μετάφραση των σκέψεών μας
 • Να καταλαβαίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να αντλούμε τις απαραίτητες πληροφορίες, από γραπτές ή προφορικές πηγές, ακόμα και όταν η γλώσσα είναι παραπάνω από το επίπεδό μας

Γενικές Πληροφορίες

 • Διάρκεια προγράμματος: από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Ιουνίου
 • Ώρες διδασκαλίας: 3,5 ως 5 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο (περίπου 115 ως 160 ώρες ετησίως)
 • Μαθήματα: 3 μαθήματα ανά εβδομάδα
 • Αριθμός μαθητών: 6-10 μαθητές ανά τμήμα
 • Διδάσκοντες: 2 διδάσκοντες σε κάθε τμήμα (coursebook και γραμματική αντίστοιχα)