Τάξεις προετοιμασίας εξετάσεων γλωσσομάθειας

(Επίπεδα Β1, Β2, C1, C2)

Πιστοποιούμε τις γνώσεις μας στα Αγγλικά

Ο κύκλος μαθημάτων προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας, ξεκινά στην τάξη Dsenior με τα πτυχία επιπέδου B1 και συνεχίζεται προοδευτικά μέχρι το επίπεδο C2 (Proficiency).  Η διάρκεια των επιπέδων Β1 και Β2 (Lower) είναι κατ’ελάχιστο ένα έτος για το κάθε ένα.  Στο επίπεδο C1/C2 οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις όταν είναι έτοιμοι, ανεξαρτήτως χρόνου σπουδών.

Βασικός μας στόχος μεν είναι η απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου αλλά ταυτόχρονα εξίσου σημαντικό είναι να τελειοποιήσουμε την γλώσσα.  Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα επικεντρωνόμαστε και στα δύο, γιατί ως γνωστό τα πτυχία από μόνα τους δεν μιλούν.  Οι άνθρωποι είναι αυτοί που μιλούν και επικοινωνούν στην κάθε γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι εστιασμένο στις εξετάσεις Cambridge English, και έχουμε λάβει την αναγνώριση “Bronze Preparation Centre” από αυτόν τον οργανισμό.  Ωστόσο, υποστηρίζουμε επίσης τις εξετάσεις Michigan και ESB.

Τα προτερήματα της μεθόδου μας

 • Εξομοιωμένα τεστ προόδου (mock tests) κάθε μήνα, σε ώρα εκτός μαθήματος για να έχουμε σαφή και έγκυρη εικόνα της προόδου μας
 • Έμφαση στα προφορικά .Η επικοινωνία μέσα στην τάξη γίνεται μόνο στα Αγγλικά
 • Εντατική προετοιμασία για τα γραπτά.  Ετοιμάζουμε τουλάχιστον μία έκθεση κάθε εβδομάδα
 • Συμπυκνώνουμε τις τάξεις Csenior, Dsenior, Esenior και Lower σε 3 αντί για 4 έτη.  Έτσι, αποκτούμε το πτυχίο Β2 (Lower) ένα χρόνο νωρίτερα
 • Μετά την απόκτηση του πτυχίου Β2, ξεκινάμε τον κύκλο C1/C2.  Συμμετέχουμε στις εξετάσεις όταν είμαστε έτοιμοι (συνήθως 2 έτη, αλλά συχνά 1,5 ή και 1 έτος)

Κύριοι στόχοι

 • Να βελτιώσουμε όλους τους επιμέρους τομείς της γλωσσομάθειας
 • Να γίνουμε προοδευτικά πλήρως αυτόνομοι χρήστες της γλώσσας και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε κάθε πιθανή περίσταση
 • Να επιτύχουμε στις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Συμπληρωματικοί στόχοι

 • Να μάθουμε σωστή προφορά
 • Να σκεφτόμαστε κατευθείαν στα Αγγλικά χωρίς να μεταφράζουμε από τα Ελληνικά

Γενικές Πληροφορίες

 • Διάρκεια προγράμματος: από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Ιουνίου
 • Ώρες διδασκαλίας: 5 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα (περίπου 160 ώρες ετησίως)
 • Μαθήματα: 3 μαθήματα ανά εβδομάδα
 • Αριθμός μαθητών: 6-10 μαθητές ανά τμήμα
 • Διδάσκοντες: 3 διδάσκοντες σε κάθε τμήμα (coursebook, γραμματική και practice tests αντίστοιχα)
Πτυχία & Πιστοποιήσεις