Πιστοποιημένη γνώση

Οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητο εφόδιο για όλους και η καλή γνώση τουλάχιστον των Αγγλικών είναι προαπαιτούμενο.  Όμως πέρα από τη γνώση, συχνά είναι εξίσου απαραίτητη και η πιστοποίηση.

Καθώς υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί φορείς εξετάσεων, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα έχουμε επιλέξει να προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan, καθώς αφενός είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα, αφετέρου έχουν σημαντική διεθνή αναγνώριση.  Δείτε εδώ πληροφορίες για τα προγράμματα προετοιμασίας.

Οι ενήλικες όμως συχνά χρειάζονται πολύ άμεση πιστοποίηση.  Για αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν οι εξετάσεις IELTS, TOEFL και ΤΟΕΙC, οι οποίες διεξάγονται 2 ή και περισσότερες φορές κάθε μήνα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε περίπου 10 ημέρες.  Δείτε εδώ πληροφορίες για τα προγράμματα προετοιμασίας.

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας καθώς και τον κατάλογο αναγνωρισμένων εξετάσεων του ΑΣΕΠ.