Υποχρεώσεις μαθητών για προετοιμασία και μελέτη για το επόμενο μάθημα.

Παρακαλώ επιλέξτε το τμήμα σας:

Ajunior1          Ajunior2          Ajunior3          Ajunior4

Bjunior1          Bjunior2          Bjunior3

Ανανεώνεται καθημερινά μετά τις 20:00

Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία των παιδιών στο σπίτι

Fun with Fizz

 1. Ανάγνωση: Στο σπίτι πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε σωστά και με ευφράδεια το κείμενο της ημέρας. Αυτό είναι το κείμενο ή ο διάλογος της άσκησης «Α. Listen & Read» στο Pupil’s Book. Για να προετοιμαστούμε καλύτερα, είναι καλό να χρησιμοποιούμε το CD.
 2. Αντιγραφή: Περιλαμβάνει ορισμένες φράσεις από το κείμενο ή τον διάλογο της άσκησης «Α. Listen & Read» στο Pupil’s Book.
 3. Ορθογραφία: Περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις λέξεις που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της δεύτερης σελίδας κάθε μαθήματος στο Pupil’s Book (επάνω από την άσκηση C). Ορισμένες φορές μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες λέξεις, π.χ. από το Language Booster.
 4. Aσκήσεις: Συνήθως έχουμε για το σπίτι όλες τις ασκήσεις του κεφαλαίου στο Activity Book. Ορισμένες φορές μπορεί να έχουμε για το σπίτι ασκήσεις από το Language Booster που δεν προλάβαμε να κάνουμε στην τάξη.
 5. Λέξεις: Πρέπει να διαβάσουμε μία φορά όλες τις άγνωστες λέξεις και φράσεις του κεφαλαίου στο Language Booster. Χρειάζεται να απομνημονεύσουμε και να μάθουμε όμως μόνο τις λέξεις που έχουμε για ορθογραφία.
 6. Στο σπίτι πρέπει να διαβάσουμε μία φορά τα κουτιά «Χρήσιμες εκφράσεις» και «Grammar» από το Language Booster. Δεν χρειάζεται να αποστηθίσουμε κάτι.

Little Genius (Grammar)

 1. Ανάγνωση: Στο σπίτι πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε σωστά και με ευφράδεια το κείμενο της ημέρας. Αυτό είναι το κείμενο στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου.
 2. Αντιγραφή: Περιλαμβάνει ορισμένες φράσεις, συνήθως από το παραπάνω κείμενο ή από τις ασκήσεις ή κάτι που θα υποδείξει η δασκάλα.
 3. Ορθογραφία: Περιλαμβάνει μεμονωμένες λέξεις ή και φράσεις , συνήθως από το παραπάνω κείμενο ή από τους κανόνες της γραμματικής, ή κάτι άλλο που θα υποδείξει η δασκάλα.
 4. Aσκήσεις: Συνήθως δεν έχουμε ασκήσεις για το σπίτι. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε στο σπίτι ασκήσεις που δεν προλάβαμε να κάνουμε στην τάξη.
 5. Λέξεις: Πρέπει να διαβάσουμε μία φορά όλες τις άγνωστες λέξεις και φράσεις του κεφαλαίου.  Γλωσσάριο θα βρούμε στο τέλος του βιβλίου. Χρειάζεται να απομνημονεύσουμε όμως μόνο τις λέξεις που έχουμε για ορθογραφία.  Όχι τις υπόλοιπες.
 6. Στο σπίτι πρέπει να διαβάσουμε μία φορά τους κανόνες της γραμματικής. Δεν χρειάζεται να αποστηθίσουμε κάτι, παρά μόνο αν μας το ζητήσει συγκεκριμένα ο δάσκαλος.