Μαθήματα … κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας

Παιδιά και ενήλικες έχουμε συχνά πολύ πιεσμένο πρόγραμμα.  Άλλες φορές, οι μαθησιακές μας ανάγκες μπορεί απλά να μην συμπίπτουν με αυτές των υπολοίπων.  Σε αυτές τις περιπτώσεις η ένταξη σε μία τάξη μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμα και αντιπαραγωγική.  Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας.  Η διδασκαλία θα γίνεται στο χώρο μας, με καθηγητή από το μόνιμο προσωπικό μας, με την ποιότητα και την υπευθυνότητα που μας χαρακτηρίζουν σε όλα τα προγράμματά μας.

Για να οργανώσουμε ιδιαίτερα μαθήματα θα πρέπει να συζητήσουμε και να θέσουμε τα πλαίσια, όσον αφορά:

  • τρέχον επίπεδο γλωσσομάθειας
  • επιθυμητό στόχο γλωσσομάθειας
  • χρονική διάρκεια σπουδών

Με βάση τα παραπάνω θα κανονίσουμε:

  • ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα
  • ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε κύκλου
  • κατάλληλο καθηγητή
  • κατάλληλη διδακτική μέθοδο
Επίπεδο Καθηγητή Προτεινόμενα επίπεδα διδασκαλίας
Junior (0-3 έτη προϋπηρεσίας) Junior, A1-A2
Senior (4-9 έτη προϋπηρεσίας) Junior, A1-B2
Advanced (10-15 έτη προϋπηρεσίας) A1-C2
Expert (>15 έτη προυπηρεσίας) B1-C2
  • Specialized (διδασκαλία γλώσσας εξειδικευμένης για συγκεκριμένα επαγγέλματα)

Επικοινωνήστε μαζί μας για ενημερωτική συνάντηση.