Γερμανικά

Η μητρική γλώσσα με τους περισσότερους ομιλητές στην Ευρωπαική Ένωση

Τα Γερμανικά, δεν έχουν την παγκόσμια εξάπλωση των Αγγλικών, αποτελούν όμως μία πολύ καλή επιλογή για δεύτερη ξένη γλώσσα των Ελλήνων μαθητών, καθώς η χρήση τους είναι αρκετά διαδεδομένη στον κόσμο της επιστήμης, της οικονομίας και του τουρισμού. Επίσης, εντός της Ευρωπαικής Ένωσης και του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου, οι γερμανόφωνοι αποτελούν την πιο πολυάριθμη γλωσσική ομάδα.

Η προαιρετική διδασκαλία των Γερμανικών έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα πολλών δημοτικών και γυμνασίων.  Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα, πρόθυμο να προσφέρει ό,τι καλύτερο στην ξενόγλωσση παιδεία των μαθητών της γειτονιάς μας, έχει ξεκινήσει από το 2001 την διδασκαλία των Γερμανικών, με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που τόσα χρόνια μας χαρακτηρίζουν.  Ήδη, οι μαθητές μας έχουν σημειώσει επιτυχία στις εξετάσεις του Goethe-Institut.

 

Για μαθητές    Για ενήλικες