Προετοιμασία για εξετάσεις IELTS, TOEFL και ΤΟΕΙC

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα προσφέρει στους σπουδαστές που χρειάζονται άμεσα πιστοποίηση της γλωσσομάθειας τους, ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας για συμμετοχή στις εξετάσεις IELTS, TOEFL και TOEIC, σε όλα τα επίπεδα.

Εξετάσεις αυτού του τύπου μπορεί να χρειαστούν σε περιπτώσεις όπως αίτηση για βίζα εργασίας σε αγγλόφωνη χώρα, εισαγωγή σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα αγγλόφωνου ή άλλου πανεπιστημίου, πρόσληψη σε πολυεθνική εταιρεία κτλ.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θεωρούνται τυπικά έγκυρα για 2 έτη και πολλοί οργανισμοί τα ζητούν ως απόδειξη του τρέχοντος επιπέδου γλωσσομάθειας.

Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους και ο κάθε σπουδαστής, ανάλογα με τις ανάγκες του, μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει την προετοιμασία του όποτε είναι έτοιμος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις.  Το ακριβές πρόγραμμα εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας που θέλει να επιτύχει ο κάθε σπουδαστής καθώς και από τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή του μέχρι τις εξετάσεις.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 50% εξάσκηση στον συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων της εξέτασης και 50% επανάληψη και βελτίωση της γλώσσας, σε επίπεδο δομών (γραμματική, σύνταξη), λεξιλογίου (λέξεις, εκφράσεις), αμφίδρομης κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Προσφορά διδάκτρων:  89€ ανά μήνα για εντατικά προγράμματα (4 εβδομαδιαίες ώρες) και 119€ ανά μήνα για υπερ-εντατικά προγράμματα (6 εβδομαδιαίες ώρες)

Έναρξη προγραμμάτων: Από 21 Σεπτεμβρίου 2019 – Δυνατότητα έναρξης παρακολούθησης οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο έτος.

Πρόγραμμα μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2019