Προετοιμασία για εξετάσεις IELTS και TOEFL

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα προσφέρει στους σπουδαστές που χρειάζονται άμεσα πιστοποίηση της γλωσσομάθειας τους, ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας για συμμετοχή στις εξετάσεις IELTS, TOEFL και TOEIC, σε όλα τα επίπεδα.

Εξετάσεις αυτού του τύπου μπορεί να χρειαστούν σε περιπτώσεις όπως αίτηση για βίζα εργασίας σε αγγλόφωνη χώρα, εισαγωγή σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα αγγλόφωνου ή άλλου πανεπιστημίου, πρόσληψη σε πολυεθνική εταιρεία κτλ.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θεωρούνται τυπικά έγκυρα για 2 έτη και πολλοί οργανισμοί τα ζητούν ως απόδειξη του τρέχοντος επιπέδου γλωσσομάθειας.

Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους και ο κάθε σπουδαστής, ανάλογα με τις ανάγκες του, μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει την προετοιμασία του όποτε είναι έτοιμος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις.  Η ακριβής διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας που θέλει να επιτύχει ο κάθε σπουδαστής, από το επίπεδο στο οποίο ήδη βρίσκεται καθώς και από τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή του για μελέτη και προετοιμασία μέχρι τις εξετάσεις.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 50% εξάσκηση στον συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων της εξέτασης και 50% επανάληψη και βελτίωση της γλώσσας, σε επίπεδο δομών (γραμματική, σύνταξη), λεξιλογίου (λέξεις, εκφράσεις), αμφίδρομης κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Έναρξη προγραμμάτων:  Δυνατότητα έναρξης παρακολούθησης οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο έτος, από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουλίου.

Προγράμματα μαθημάτων:  Δύο μαθήματα κάθε εβδομαδα, κανονικό πρόγραμμα (3 ώρες ανά εβδομάδα) ή εντατικό πρόγραμμα (4 ωρες ανά εβδομάδα).  Προσφέρεται και υπερεντατικό πρόγραμμα με 3 μαθήματα κάθε εβδομάδα (4,5 ώρες ανά εβδομάδα)

Διάρκεια προγράμματος: Τυπικά 3-4 μήνες εφόσον ο σπουδαστής βρίσκεται λίγο κάτω από το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας.  3-4 εβδομάδες εφόσον ο σπουδαστής βρίσκεται ήδη στο επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας και χρειάζεται μόνο εξοικείωση με τον τύπο της δοκιμασίας.