Αγγλικά

Η παγκόσμια γλώσσα

Τα Αγγλικά αποτελούν σήμερα την κοινή παγκόσμια γλώσσα (lingua franca) στις διεθνείς σχέσεις, στο εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τον τουρισμό. Η άριστη γνώση τους είναι βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη κάθε νέου.  Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, χωρίς Αγγλικά, απλά δεν έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα προσφέρει ό,τι καλύτερο στην σωστή εκμάθηση των Αγγλικών και στην προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε όλα τα επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε:

Για μαθητές     Για ενήλικες

Δείτε εδώ χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τα Αγγλικά

Παιχνίδα      Εκπαιδευτικό Υλικό      Σύνδεσμοι