Προγράμματα Αγγλικών για Ενήλικες

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τη διαβάθμιση των επιπέδων για τους ενήλικες, σε αντιστοιχία με τα επίπεδα που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, καθώς και πληροφορίες για τα τμήματα ενηλίκων που προσφέρουμε.

Εάν ενδιαφέρεστε για την άμεση απόκτηση πιστοποίησης, δείτε την ενότητα IELTS-TOEFL-TOEIC.

 Επίπεδο

Κανονικά

Εντατικά

Διάρκεια

Μαθήματα

Διάρκεια

Μαθήματα

Αρχαρίων – Α1

15 Οκτωβρίου

ως

31 Μαΐου

1 μάθημα ανά εβδομάδα

2 ώρες ανά μάθημα

Συνολικά 50 ώρες μαθημάτων ανά επίπεδο

15 Οκτωβρίου ως
31 Ιανουαρίου

ή

15 Φεβρουαρίου ως
31 Μαΐου

2 μαθήματα ανά εβδομάδα

2 ώρες ανά μάθημα

Συνολικά 50 ώρες μαθημάτων ανά επίπεδο

Βασικό – Α2
Ενδιάμεσο – Β1
Προχωρημένο – Β1+
Καλή γνώση – Β2

15 Οκτωβρίου ως
31 Μαΐου

2 μαθήματα ανά εβδομάδα

2 ώρες ανά μάθημα

Συνολικά 100 ώρες μαθημάτων για το επίπεδο

Άριστη γνώση – C1/C2

15 Σεπτεμβρίου ως 15 Ιουνίου

3 μαθήματα ανά εβδομάδα

Συνολικά 160 ώρες μαθημάτων

 Επίπεδο

Υπερ-εντατικα

Διάρκεια

Μαθήματα

Αρχαρίων + Βασικό
Α1+Α2

15 Οκτωβρίου
ως
31 Ιανουαρίου

ή

15 Φεβρουαρίου
ως
31
Μαΐου 

2 μαθήματα ανά εβδομάδα

3 ώρες ανά μάθημα

Συνολικά 75 ώρες μαθημάτων ανά τάξη

Ενδιάμεσο – Προχωρημένο
Β1+Β1+
Καλή γνώση Β2