ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017

Μεγάλη επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της σχολικής χρονιάς 2016-2017: Basic Certificate of Competency in English, HAU (Επίπεδο Β1) 5 μαθητες Certificate of Proficiency, Michigan (Επίπεδο C2) 7 μαθητες Certificate of Proficiency, Cambridge (Επίπεδο C2) 1 μαθητής Σημείωση:  Τα ονόματα των επιτυχόντων δεν ανακοινώνονται δημόσια καθώς θεωρούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016

Επιτυχίες των μαθητών μας στις αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας, Δεκεμβρίου 2015 και Μαΐου/Ιουνίου 2016. Certificate of Competency in English (Lower), Michigan (Επίπεδο Β2) 13 μαθητές English Speaking Board, (ESB) (Επίπεδο Β2) 1 μαθητής Certificate of Proficiency, Michigan (Επίπεδο C2) 4 μαθητές Σημείωση:  Τα ονόματα των επιτυχόντων δεν ανακοινώνονται δημόσια καθώς θεωρούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015

Επιτυχίες των μαθητών μας στις αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας, Δεκεμβρίου 2014 και Μαΐου/Ιουνίου 2015. English Speaking Board (ESB) – (Επίπεδο Β1) 2 μαθητές Preliminary English Test, Cambridge (Επίπεδο Β1) 2 μαθητές Basic Certificate of Competency in English, Michigan (Επίπεδο Β1) 10 μαθητές First Certificate in English (Lower), Cambridge (Επίπεδο Β2) 1 μαθητής Certificate of Competency in…

Περισσότερα