Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας.  Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ