Στο παρόν κείμενο η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ θα αναφέρεται ως ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ.  Με τον όρο “χρήστης” αναφέρεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή με την άδεια του ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για επικοινωνία με το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ δείτε εδώ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες σπουδαστές και σε γονείς/κηδεμόνες ανήλικων σπουδαστών, που φοιτούν στο ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ την παρούσα σχολική περίοδο και έχουν υπογράψει γραπτή σύμβαση φοίτησης.

Για την χρήση της εφαρμογής, τα παραπάνω πρόσωπα έχουν λάβει από το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ μοναδικό κωδικό πληρωμής ο οποίος συνδέεται με την αντίστοιχη σύμβαση φοίτησης.

Κάθε πληρωμή με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών λογίζεται ως μερική ή ολική εξόφληση των συμφωνηθέντων διδάκτρων, όπως αυτά προβλέπονται από τη σύμβαση φοίτησης.

Φορολογικό παραστατικό για κάθε συναλλαγή θα εκδίδεται από το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ την επόμενη εργάσιμη από την εκκαθάριση της συναλλαγής.  Ο χρήστης μπορεί να παραλαμβάνει το φορολογικό παραστατικό από τη γραμματεία του ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων, λόγω μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης φοίτησης, γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης φοίτησης.

Σε περίπτωση πληκτρολόγησης λάθος ποσού κατά τη διαδικασία πληρωμής, το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ θα επιστρέψει εντός 15 ημερών μόνο το ποσό που υπερβαίνει τα συμβατικά συμφωνηθέντα δίδακτρα.

Καμία άλλη περίπτωση επιστροφής ή ακύρωσης της συναλλαγής δεν υφίσταται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το ΚΞΓ ΣΚΟΥΡΑ δεν εμπορεύεται προϊόντα.  Οι υπηρεσίες του παρέχονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση φοίτησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Καμία επεξεργασία δεδομένων πληρωμής δεν γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα skouras-languages.gr.  Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Alpha e-Commerce της Alpha Bank η οποία  χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).  Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.