Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκούρα.  Το σχολείο μας, με συνεχή παρουσία από το 1975 στον Νέο Κόσμο και από το 2023 στου Ζωγράφου, έχει μία μεγάλη παράδοση επιτυχιών στις εξετάσεις γλωσσομάθειας και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.  Βασικές αρχές μας είναι το προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, η στενή συνεργασία με την οικογένεια και η ανάπτυξη ενός θετικού περιβάλλοντος γνώσης και εξέλιξης.  Για εμάς οι ξένες γλώσσες δεν αποτελούν απλά και μόνο ένα επαγγελματικό εφόδιο ή ένα ακόμα “χαρτί” στα χέρια ενός νέου.  Οι ξένες γλώσσες είναι πολιτισμός, είναι αμοιβαία κατανόηση, είναι αποδοχή της διαφορετικότητας.  Οι ξένες γλώσσες είναι πρόοδος!