Ραντεβού με τη γραμματεία

Παρακαλούμε κλείστε ραντεβού πριν προσέλθετε στη γραμματεία, χρησιμοποιώντας την παρακάτω εφαρμογή.

Μέγιστος αριθμός ατόμων στη γραμματεία 2 (εξαιρούνται τα νήπια και τα βρέφη).  Υποχρεωτική χρήση μάσκας.

[ea_bootstrap scroll_off="true"]