Ο μαθητής

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα πιστεύουμε ότι κάθε μαθητής είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Δεν υπάρχει μία συνταγή κατάλληλη για όλους ούτε ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους.  Έτσι, προσπαθούμε πάντα να κατανοούμε και να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μου στις ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες κάθε μαθητή.  Όμως, η μοναδικότητα μπορεί και πρέπει να εντάσσεται στην ομαδικότητα.  Άλλωστε, οι ξένες γλώσσες αποτελούν τρόπο επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και δεν είναι απλώς ένα γραπτό διαγώνισμα με ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σωστά.  Το σύστημά μας είναι δομημένο έτσι ώστε να δουλεύουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αλλά σεβόμενοι το κάθε άτομο που απαρτίζει αυτή την ομάδα.

Η οικογένεια

Η στενή συνεργασία και η αμφίδρομη επικοινωνία των δασκάλων με την οικογένεια κάθε μαθητή είναι εξαιρετικά σημαντική.  Όλοι έχουν τον ρόλο τους στην διάπλαση των παιδιών και εφόσον οι ρόλοι αυτοί λειτουργήσουν αρμονικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους τα κέρδη είναι τεράστια.  Η επικοινωνία μας με την οικογένεια γίνεται τόσο μέσα από τις γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών όσο και με την ενθάρρυνση που δίνουμε στους γονείς να έρχονται και να συνομιλούν με τους διδάσκοντες όσο το δυνατό συχνότερα.  Η οικογένεια μπορεί να συμμετάσχει ακόμα και στην μαθησιακή διαδικασία, έστω και αν οι γονείς δεν γνωρίζουν καθόλου την ξένη γλώσσα.  Εφόσον το επιθυμούν, εμείς βρίσκουμε τρόπους να τους βοηθήσουμε να εμπλακούν στη μελέτη και προετοιμασία των παιδιών τους.

Η αριστεία

Στην εποχή της γενικότερης μετριότητας στην οποία ζούμε, εμείς στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα έχουμε επιλέξει την αριστεία για οτιδήποτε κάνουμε.  Δεν αρκούμαστε απλώς να προετοιμάσουμε τα παιδιά για να περάσουν μία εξέταση πιστοποίησης.  Θέλουμε η ξένη γλώσσα να γίνει κομμάτι της ζωής τους και της προσωπικότητάς τους.  Παρακινούμε και ωθούμε τα παιδιά να μην συμβιβάζονται και να μην εφησυχάζουν αλλά να τολμούν να βγουν από την ζώνη άνεσης και να προσπαθούν πάντα για το αμέσως ανώτερο επίπεδο από αυτό στο οποίο θεωρούν ότι ανήκουν.

Η ομάδα

Βασική μας αρχή είναι ότι μαθαίνουμε καλύτερα όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του.  Μέσα στην τάξη επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων, διδάσκουμε τους άλλους από τα λάθη μας.  Παρακινούμε ο ένας το άλλον, ανεβάζουμε τον πήχη για όλους, δουλεύουμε όλοι για όλους.  Ο δάσκαλος βρίσκεται στη μέση αυτής της διαδικασίας όχι μόνο σαν εκπαιδευτής, αλλά ως συντονιστής, αρωγός και μέτοχος.