Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας.  Απόφοιτος Ιστορικού-Αρχαιολογικού-Ιστορίας της Τέχνης ΕΚΠΑ