Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας.  Απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ