Υπεύθυνη Γραμματείας.  Φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ