Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας.  Απόφοιτος Γερμανικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ