Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας – Διευθυντής

Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ και απόφοιτος Πληροφορικής ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ