Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας.  Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ