Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας.  Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ – Απόφοιτος Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής ΕΚΠΑ