Προσωρινό πρόγραμμα σχολικού έτους 2020-2021

Προσοχή: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί – παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας πριν κανονίσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα με βάση το παρακάτω πρόγραμμα.

Τμήμα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ajun1

5:10-6:00

5:10-6:00

5:10-6:00

Ajun2

6:10-7:00

6:10-7:00

6:10-7:00

Bjun1

5:10-6:00

5:10-6:00

5:10-6:00

Bjun2

6:10-7:00

5:10-6:00

5:10-6:00

Asen1

5:10-6:00

5:10-6:00

5:10-6:30

Asen2

6:10-7:30

6:10-7:00

6:10-7:00

Bsen1

5:10-6:00

5:10-6:30

5:10-6:30

Bsen2

6:10-7:30

6:10-7:30

6:40-7:30

 

Τμήμα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Csen1

4:40-6:00

4:40-6:00

4:40-6:00

Csen2

6:10-7:30

6:10-7:30

6:10-7:30

Csen3

6:10-7:30

6:10-7:30

6:40-8:00

THR1

3:40-5:00

3:40-5:00

3:40-5:00

THR2

7:10-8:30

7:10-8:30

7:10-8:30

VAN1

3:40-5:00

3:40-5:00

3:40-5:00

VAN2

7:40-9:00

7:40-9:00

7:40-9:00

PROF1

3:40-5:00

3:40-5:00

3:40-5:00

PROF3

7:40-9:00

7:40-9:00

6:40-8:00