Η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται κανενός είδους προσωπικά δεδομένα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται εντός της ιστοσελίδας, τότε ρητά συγκατατίθεστε στην αποθήκευση στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ της διεύθυνσης email του αποστολέα, του μηνύματος και όσων προσωπικών δεδομένων αυτό περιλαμβάνει, για όσο καιρό κρίνουμε απαραίτητο και πάντως όχι πλέον των 6 μηνών.  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά προς απάντηση του μηνύματός σας και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.  Κανένα προσωπικό δεδομένο χρήστη δεν κοινοποιείται από την εταιρεία μας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος.