Η ενημέρωση αφορά μαθητές δημοτικού που δεν παρακολούθησαν μαθήματα εξ αποστάσεως

Από τις δηλώσεις της υφυπουργού Παιδείας, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δεχθούμε στις τάξεις μας μαθητές δημοτικού ξανά την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.  Αυτό θα ανακοινωθεί επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό.

Το διδακτικό έτος στο ΚΞΓ Σκούρα περιλαμβάνει περίπου 100 μαθήματα.  Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, που κλείσαμε με εντολή δημόσιας αρχής, υπολείπονταν 32 μαθήματα για την ολοκλήρωση της χρονιάς.  Προκειμένου αυτά να αναπληρωθούν στο σύνολο τους ώστε οι μαθητές να καλύψουν την ύλη προτείνουμε:

1η εναλλακτική: Από Δευτέρα 1 Ιουνίου ως Τετάρτη 15 Ιουλίου, καθημερινά μαθήματα.

2η εναλλακτική: Από Δευτέρα 1 Ιουνίου ως Παρασκευή 26 Ιουνίου, μαθήματα με το κανονικό πρόγραμμα (12 μαθήματα), Δευτέρα 29 Ιουνίου με Παρασκευή 10 Ιουλίου καθημερινά μαθήματα (10 μαθήματα), Δευτέρα  31 Αυγούστου μέχρι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου καθημερινά μαθήματα (10 μαθήματα)

Παρακαλώ, προκειμένου να οργανώσω τμήματα και να προγραμματίσω τις ώρες εργασίας των διδασκόντων, να με ενημερώστε με μέχρι την Τρίτη ποια από τις δύο παραπάνω εναλλακτικές προτιμάτε (ή και κάποια τρίτη πρόταση), καθώς θα υλοποιηθεί αυτή με τους περισσότερους συμμετέχοντες.   Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε θα θεωρήσουμε διακοπή φοίτησης.

Τονίζουμε πως εάν δεν επιτραπεί η παρακολούθηση μαθημάτων από παιδιά δημοτικού την ερχόμενη Δευτέρα, τότε το σχολικό έτος στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα θα ολοκληρωθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με κάποιες συμπληρωματικές ώρες εκ του σύνεγγυς μεταξύ 21 Αυγούστου και 11 Σεπτεμβρίου.