Μεγάλη επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της σχολικής χρονιάς 2017-2018:

Preliminary, Cambridge  (Επίπεδο B1)

1 μαθητής

Basic Certificate of Communication in English, HAU (Επίπεδο Β1)

10 μαθητές

First, Cambridge (Επίπεδο B2)

2 μαθητές

Certificate of Competency in English, Michigan (Επίπεδο B2)

8 μαθητές

Certificate of Proficiency, Michigan (Επίπεδο C2)

4 μαθητές

Σημείωση:  Τα ονόματα των επιτυχόντων δεν ανακοινώνονται δημόσια καθώς θεωρούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα