ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαίου και μέχρι νεοτέρας τα παρακάτω έκτακτα άρθρα υπερισχύουν του κανονισμού λειτουργίας:

1. Η είσοδος στο κτήριο του ΚΞΓ Σκούρα επιτρέπεται μόνο στους μαθητές και το προσωπικό του ΚΞΓ Σκούρα. Οι μαθητές επιτρέπεται να εισέρχονται 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και οφείλουν να αποχωρούν το αργότερο 5 λεπτά μετά τη λήξη του. 

2. Απαγορεύεται η παραμονή μαθητών στον εσωτερικό χώρο αναμονής.  Οι γονείς συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την είσοδο του ΚΞΓ Σκούρα και τους παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο αμέσως μετά τη λήξη του μαθήματος.

3. Η είσοδος στο κτήριο του ΚΞΓ Σκούρα επιτρέπεται στους γονείς, κηδεμόνες και συνοδούς των μαθητών μόνο κατόπιν επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή email με τη γραμματεία.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος στο χρονικό διάστημα από 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρέχοντος μαθήματος έως 5 λεπτά μετά την έναρξη του επομένου.

4. Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών και οποιοδήποτε άλλο θέμα θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά, με email ή με τηλεδιάσκεψη.  Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνεται εκ του σύνεγγυς, κατόπιν συνεννόησης.  Οι πληρωμές των διδάκτρων θα γίνονται με χρήση ebanking ή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα από την ιστοσελίδα μας.  Πληρωμές με μετρητά γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες το ακριβές ποσό θα παραδίδεται σε φάκελο με το ονοματεπώνυμο του μαθητή στη γραμματεία, κατόπιν συνεννόησης.  Αποδείξεις συναλλαγών θα δίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Συναλλαγές με κάρτα δεν θα γίνονται από τη γραμματεία καθώς αυτές αντικαθίστανται πλήρως από τη διαδικτυακή πλατφόρμα πληρωμών. 

5. Κατά την είσοδο στο κτήριο είναι υποχρεωτικό το πλύσιμο των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα που παρέχεται.

6. Γάντια μίας χρήσης που έχουν φορεθεί εκτός κτηρίου πρέπει να απορρίπτονται στον ειδικό κάδο στην είσοδο. Αποκλειστικά σε αυτόν τον κάδο πρέπει να απορρίπτονται και οι μάσκες. Απαγορεύεται η απόρριψη γαντιών, μασκών ή οποιουδήποτε άλλου εν δυνάμει μολυσμένου αντικειμένου σε άλλους κάδους.

7. Καθ’όλη την διάρκεια παραμονής εντός του κτηρίου συστήνουμε τη χρήση χειρουργικής μάσκας η οποία να καλύπτει το στόμα και τη μύτη. Η χρήση της μάσκας γίνεται με ευθύνη του μαθητή και των γονέων του.

8. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν απόσταση 1,5μ μεταξύ τους και από τους διδάσκοντες, σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο ΚΞΓ Σκούρα. Εισέρχονται στην αίθουσα ένας ένας με υπόδειξη του διδάσκοντα και κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις, οι οποίες απέχουν 1,5μ μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αποχώρηση.

9. Απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές η μετακίνηση θρανίων και καθισμάτων από τις προκαθορισμένες τους θέσεις.

10. Είναι ευθύνη των μαθητών να διαθέτουν όλα τα σχολικά και ατομικά είδη που χρειάζονται. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η κοινή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου.

11. Μαθητής, συνοδός ή μέλος του προσωπικού που εμφανίζει συμπτώματα του κορωνοϊού, όπως αυτά περιγράφονται από τον ΕΟΔΥ, ή υποπτεύεται πως έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό, δεν πρέπει να προσέρχεται στο ΚΞΓ Σκούρα και οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τη διεύθυνση για την κατάστασή του. Επίσης δεν πρέπει να προσέρχονται άτομα που λόγω αλλεργίας έχουν επίμονο βήχα, καταρροή ή φτάρνισμα.

12. Η διεύθυνση και το προσωπικό θα ζητήσουν την άμεση αποχώρηση κάθε ατόμου που δε συμμορφώνεται πλήρως με τον παρών κανονισμό.

13. Σε περίπτωση που το ΚΞΓ Σκούρα κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής ή λόγω εμφάνισης κάποιου κρούσματος, τα μαθήματα αυτομάτως συνεχίζονται εξ αποστάσεως στη διαδικτυακή πλατφόρμα μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, στις 15 Ιουλίου 2020.

14. Η είσοδος στο κτήριο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος.